Нормативна документація ТОВ “БІЗНЕС ПОЗИКА”

Відомості про відокремлені підрозділи
Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками заявника
Примірний договір про надання коштів у позику
Свідоцтво про державну реєстрацію
Відомості про колекторські компанії
Порядок відступлення права вимоги
Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості
Умови початку врегулювання простроченої заборгованості
Формат повідомлення Кредитодавця про представника з боку Позичальника
Структура власності